За Българо-Швейцарската програма за сътрудничество

Добре дошли на страницата на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. На 7 септември 2010 г. президентът на Конфедерация Швейцария г-жа Дорис Лойтхард и министърът на външните работи г-жа Мишлин Калми-Рей заедно с българския министър по управление на средствата от Европейския съюз г-н Томислав Дончев подписаха Рамково споразумение между България и Швейцария.

Чрез този финансов принос Швейцария допринася за намаляване на икономическите и социални разлики в разширения Европейски съюз. От 2007 година Швейцария финансира с 1 милиард швейцарски франка проекти и програми в полза на десетте страни, приети за членки на ЕС през май 2004 година. Новоприетите в ЕС през 2007 г. държави България и Румъния ще бъдат финансирани допълнително с 257 милиона шв. франка.

Приносът за България, в размер на 76 милиона шв. франка, се реализира под формата на проекти и програми, които Швейцария ще направлява на място. Споразумението урежда предмета и прилагането на швейцарския финансов принос. Швейцария взема участие в области, в които България е заявила, че има най-голяма нужда да наваксва и в които Швейцария е конкурентоспособна (например експертни познания). В тези области са включени: сигурност и реформи, подкрепа на гражданското общество, интеграция на малцинствата, околна среда и инфраструктура, подпомагане на частния сектор, изследване и образование, както и институционално партньорство.

Намиране на не-търговски партньори в Швейцария (http://www.contribution-enlargement.admin.ch/en/Home/Selection_procedure/Finding_non_commercial_partners_in_Switzerland)

Сайт на швейцарския принос за разширяване (http://www.contribution-enlargement.admin.ch/)

Федерално Министерство на външните работи FDFA (http://www.eda.admin.ch/eda/de/home.html)

Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество (SDC) (http://www.deza.admin.ch/)

Държавен секретариат по икономически въпроси (SECO) (http://www.seco.admin.ch/)