Стипендии

Българо-швейцарска програма за научен обмен (Sciex-NMSs)

През октомври 2011 г. стартира първият конкурс за български млади учени в програмата за научен обмен на тематичен фонд „Стипендии”. Програмата осигурява престой и работа за период до 24 месеца на докторанти и до 12 месеца на пост-докторанти в Швейцарски научни институции по конкретни проекти в научни области като медицина, химия, биология, инженерни науки, езикознание.

Българо-швейцарската програма за научни изследвания подкрепи 13 съвместни проекта в области като екологията, селското стопанство, управлението на отпадъци, преодоляване на социалните неравенства, разработване на нови лекарства, иновативни строителни материали. Създадените професионални контекти между българските и швейцарските партньори продължават и днес.

Бюджетът на програмата е 1 610 000 ШФ, с които се подкрепят стипендиантски проекти за периода 2012-2015 г. с годишна стипендия от 50 000 ШФ за първа година и 55 000 ШФ за втората година, както и  подкрепа за кратки визити на ръководителите на проектите по време на периода на изпълнение.

Оценката на постъпилите заявления за стипендии се организира от Швейцарската конференция на ректорите (CRUS) и от координационния орган в МОН (дирекция „Наука“). Класацията се извършва от Комитет за наблюдение на Програмата, ръководен от председателя на CRUS.

В конкурсните сесии на програма SCIEX-NMSs са реализирани двадесет и три стипендиантски проекта, както следва:

 1. Д-р Ирина Васева - Институт по физиология на растенията и генетика, БАН, Тема на проекта: Identification of Dehydrin Types involved in Abiotic Stress Responces in Trifolium repens, в Университета в Берн. 12 месеца;
 2. Д-р Иванка Димова – Медицински университет – София, Тема на проекта: Notch signaling as a potential regulatory mechanism of intussusceptive (splitting) angiogenesis. 15 месеца в Университета в Берн;
 3. Д-р Георги Бончев – Институт по физиология на растенията и генетика, БАН, Тема на проекта: Linking transposon dynamics with heat responsiveness and climate adaptation, 12 месеца в Университета в Нюшател;
 4. Д-р Смилен Марков – Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, Тема на проекта: Theodore Abu Qurrah and the reception of Aristotelian thought in Byzantium, 6 месеца в Университета в Лозана;
 5. Невена Маринова – докторант на УХТМ в областта на химията с проект „ORGASOL- Development of Novel organic Dyes and RedoxElectrolytes for Dye sensitized Solar Cells“, 15 месечна стипендия в EPFL;
 6. Асен Анастасов, докторант, МФ на Тракийски университет, EISM: Extracellular Interactome Screening for Melanoma, Basic Biological Research, 12 месеца в Университета в Базел;
 7. Невена Маринова, докторант, ХТМУ, 15 месечна стипендия в École Polytechnique Fédérale de Lausanne;
 8. Яна Манолова - докторант, ИОХНФХ, БАН в областта на химията с проект „Silver wires: Design of linear Ag complexes by using tautomeric ligands“, 18 месечна стипендия за работа в Университета във Фрибург;
 9. Искра Добрева – докторант на СУ, Класически и модерни филологии, езикознание и литература, с проект „PAMSCOD: New Perspectives and Analysis Methods in Spanish Historical Linguistics Based on Corpora of Old Documents“, 12 месечна стипендия за работа в Университета в Нюшател;
 10. Георги Бодуров – докторант на Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници, БАН, с изследвания в областта на химия, физика, инженерни науки, проект „SPRAYWIN - Metal oxides layers deposited by spray pyrolysis for smart window technology“, 18 месечна стипендия в EMPA;
 11. Ивайло Сираков – пост-докторант на Тракийски университет, Стара Загора, изследвания в областта на инженерни науки, екология, биология, с проект на тема „AQUA-SAFE: Enhancing safety and security of Aquaponics technology for fish and vegetable cultivation“, 12 месечна стипендия в ZFH;
 12. Павлина Сашева – докторант на Факултета по фармация на МУ, София, с изследвания в областта на биологията, проект на тема „DMR-RDA: Identifying Differentially Methylated Regions in non-model systems usingRepresentational Difference Analysis“, 12 месечна стипендия в Университета в Цюрих;
 13. Мая Маринова – докторант на ИОХЦФХ, БАН с изследвания в областта на „HELIOS "cationic HELIcenes for Optical Spectroscopy“,12 месечна стипендия в Университета в Женева;
 14. Ясен Мутафчиев – пост-докторант на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН, с изследване на тема „Systematics, phylogeny, biodiversity, molecular evolution, parasitic nematodes“, 12 месечна стипендия в Университета в Женева;
 15. Ирина Маринова, пост-докторант в Националния център по заразни и паразитно болести, Експериментална медицина, “ECHINOGENOTYPE” 12 месечна стипендия в Университета в Берн;
 16. Николай Куртев, ТУ-София, Инженерни науки, “Hybrid-polymer Transparent Electronic Circuits”, 12 месеца в университета в Лозана; HES-SO // Университет за приложни науки Западна Швейцария, Yverdon-les-Bains;
 17. Димитър Недановски, докторант ИЯИЯЕ, БАН, “Renormalization, Supersymetry and Integrability” 12 месеца в Университета в Женева;
 18. Станимир Стоянов, пост докторант, СУ, “PHOTOZAP”, 12 месеца Университета във Фрибург;
 19. Петър Ботев, докторант в Институт по молекулярна биология, БАН, ‘’Targeted demethylation and chromatin dynamics’’ 18 месеца в Университета в Базел;
 20. Иван Лесов, пост докторант СУ, “Particles at Fluid interfaces’’12 м. в Цюрих;
 21. Светослав Аначков, пост докторант, СУ, “Particle self-assembly anisotropic fluid interfaces” 6 месеца в Цюрих;
 22. Светослав Малчев, докторант в Институт по овощарство, Пловдив, “DeepCherry” 9 месеца в Университета в Цюрих;
 23. Десислава Игнатова, докторант в МУ София, “Cutaneous T Cell lymphoma Biology”, 11 м. Цюрих.