Ферма "Под Балканa" в с. Васил Левски, Карловско е един от акцентите в статия в швейцарския седмичник "Бауерн Цайтунг" (Селски вестник)

21 Jun 2018

Ферма "Под Балканa" в с. Васил Левски, Карловско е един от акцентите в статия в швейцарския седмичник "Бауерн Цайтунг" (Селски вестник). С швейцарска подкрепа в рамките на швейцарския принос към разширения ЕС от 2015 година фермата започна да преработва мляко на място и да предлага млечни продукти пряко на потребителите. Демонстрационният център на фермата за сирене и мляко от редки местни породи е отворен седем дни в седмицата.

Журналистът от "Бауерн Цайтунг" бе сред над 20-те представители на земеделски медии от 12 държави в Европа, които видяха отблизо селското стопанство на България в рамките на първото официално посещение на журналисти - членове на Европейската мрежа на земеделските журналисти (ENAJ) от 2 до 5 юни 2018 г. То бе организирано от Асоциацията на селскостопанските журналисти в България (АСЖБ) в партньорство с Mинистерство на земеделието и храните в дните около неформалната среща на земеделските министри на страните-членки по време на Българското председателство на ЕС.

Фондация Биоселена подпомогна организирането на няколко от срещите, както и посещението във ферма „Под Балкана“.