Откриване на "сини стаи" в Хасково и Смолян

24 Aug 2018

На 28 август (вторник) в Хасково и Смолян ще бъдат открити „сини стаи“ за  изслушване на деца, жертви и извършители на престъпления.

Специалните помещения за щадящо изслушване на малолетни и непълнолетни са изградени и оборудвани от Министерството на правосъдието с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца” по Тематичен фонд „Сигурност”.

Откриването на „синята стая“ в Хасково ще започне в 09.30 часа на ул.  „Цар Освободител“ № 2.

Откриването на „синята стая“ в Смолян ще се състои в 15,00 часа на бул. „България“ № 12.

Партньори по споразумението за използването на „сините стаи“ са Министерството на правосъдието, Окръжен съд-Хасково и Окръжен съд–Смолян, както и общините Хасково и Смолян, които предоставиха помещенията безвъзмездно.

На двете събития ще присъстват Евгени Стоянов, заместник-министър на правосъдието, Даниела Димитрова, представител на посолството на Швейцарската Конфедерация, представители в Хасково и Смолян на общините, на окръжните и районните съдилища, на окръжните и районните прокуратури, на ОД на МВР, на отделите „Закрила на детето“, социални работници и др.

По време на официалните откривания на специалните помещения в Хасково и в Смолян  ще има възможност да се заснемат демонстрации на разпит на дете от експерт, обучен за работа с деца.