Проект ДОМИНО разказва

22 Dec 2017

На 11 и 12 декември 2017 г. Централното координационно звено към Министерски съвет, съвместно със Звеното за управление на проект ДОМИНО към МОН, организираха срещи на журналисти с представители на бизнеса, образованието и местните власти в няколко български града. Проектът за дуално обучение дава възможност на младите хора да получат добро образование и трудови умения, чрез съвместните усилия на публичния и частния сектор. Дуалният подход в професионалното образование е изключително важен инструмент за справяне с младежката безработица, в което на практика се увериха и поканените за участие в срещите журналисти.

Стартът беше даден в Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“, гр. София, където журналистите имаха възможност да зададат своите въпроси към директора на училището, неговия екип и представители на бизнеса, с които то си партнира („Овергаз Мрежи“ АД, „Скания България“ АД, „София Франс Ауто“, „Порше България“).   

Ето и някои от по-важните изказвания по темата:

„Скания България“ - „Връзката между държавата, образователната система и бизнеса е много важна. Подобни инициативи очертават пътя, по който следва да се върви. Фирмите трябва да инвестират в образователната система, но трябва да се чува и думата на бизнеса, за да могат децата да си намерят работа с възможност за развитие“.

„София Франс Ауто“ - „Идеята е децата да се чувстват по-уверени и мотивирани. Ако и бизнесът  и училищата са активни, нещата се получават“.

Поредицата от срещи продължи в град Казанлък във фирма „М+С Хидравлик“ АД. Г-жа Марияна Демирева – директор на професионална гимназия „Иван Хаджиенов“ обясни, че до момента 224 ученика са преминали форма на дуално обучение по различни специалности като „машинен техник“ и „мехатроника“, където се изучава работата на машини и системи с цифрово програмно управление. Според г-н Владимир Спасов, който е прокурист на фирма „М+С Хидравлик“ АД, Казанлък е с най-ниска безработица след София, тъй като заетите пряко в индустрията са около 20 000 души (от общо 55 000 жители). Той обобщи, че около 20% от заетите във фирмата са висшисти, но се занимават с производствена работа, т.е. необходима е стратегия, която да съчетава нуждите на образованието и бизнеса. А бизнесът е готов да плаща на можещите хора, защото е осъзната ползата от наличието на добри кадри. Г-жа Мариана Демирева изрази своята увереност, че швейцарският модел на дуално обучение е пътят към получаването на базова професионална подготовка. До момента училището си партнира с 3 компании – „Арсенал“ АД, „М+С Хидравлик“ АД и „Гуала Клоужърс Тулс България“ АД, като в последствие още 2 фирми проявяват интерес. Освен това желаещите да се включат в дуалното обучение ученици стават все повече и нараства необходимостта от такива паралелки. И родителите, и децата, а също и фирмите са се убедили, че чрез дуалната форма на обучение може да се развива икономиката съобразно нуждите на съответното населено място и децата да бъдат задържани и мотивирани да работят. Децата стават и по-дисциплинирани, учат се да бъдат отговорни и се чувстват част от екип, в който се спазват определени правила. Амбицират се, което проличава и в резултатите им в училище. Получават заплащане за своя труд, което само по себе си е достатъчен мотиватор за развитие.

Следваща спирка беше в Областната администрация на град Стара Загора, където домакин на срещата беше областният управител г-жа Гергана Микова. Участието в дуалното обучение на фирми и училища в региона се координира изцяло от регионалната Търговско-промишлена палата Стара Загора с Председател г-н Олег Стоилов. На срещата присъстваха представители и на трите професионални гимназии, включени в проекта: ПГ по мехатроника и транспорт „Н. Вапцаров“ с партниращи 5 фирми, ПГ по облекло и хранене „Райна Княгиня“, която си партнира с 12 фирми и ПГ по електротехника „Г.С.Раковски“ в партньорство с 3 компании.

Накрая журналистите посетиха ПГ по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ в град Пловдив. Нейният директор - г-н Константин Костадинов отбеляза, че училището си партнира с 5 фирми, като са подадени 10 нови заявки от организации, които проявяват интерес към участието в подобно сътрудничество. Г-жа Терзийска от фирма „Тед-бед“ ЕАД поясни, че някои от практикуващите във фирмата деца вече завършили училище, са назначени като нейни служители. Освен това при разработването на учебните си планове училището се съобразява и взима предвид специфичните изисквания на бизнеса.

Според г-н Мартин Капусян от фирма „Гюл ММ“ ООД, много по-добре е да бъдат обучени хора, които наистина имат желание за това, вместо непрекъснато да бъдат наемани такива, които да се задържат изключително молко време на работа, след което да напускат.

Резултатът от проведените срещи още повече ни убеждава, че проектът е дал тласък за осъществяването на важната връзка между бизнеса и професионалното образование, която непременно следва да продължи своето развитие и задълбочаване не само в рамките на съществуването на проект ДОМИНО, но и като приоритет в националната политика за провеждане на реформа в професионалното образование.