Швейцария подкрепя България в реформата на младежкото правосъдие

24 Sep 2018

Швейцария подкрепя България в реформата на системата на младежкото правосъдие в съответствие с международните стандарти. Напредъкът й ще бъде представен и дискутиран на 25 септември 2018 (вторник) в София на заключителната конференция на петгодишния проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие“.

„Децата са нашето бъдеще и ние трябва непрекъснато да работим за подобряването на правната рамка, за да защитим техните права”, посочва посланикът на Швейцария г-жа Мюриел Берсе Коен, която ще открие утрешната конференция заедно с българския министър на правосъдието г-жа Цецка Цачева.

Започнал през 2012 година с  бюджет от 860 000 швейцарски франка, от които 85% е швейцарското съфинансиране, проектът цели да гарантира отношението към всички деца - нарушители, жертви или свидетели на престъпление в съответствие с международните стандарти за щадящо децата правосъдие. Философията на усилията за реформирането на младежкото правосъдие е, че на децата-нарушители на закона трябва да бъде даден втори шанс, което е добро както за тях, така и за обществото.

Проектът е изпълняван от Министерството на правосъдието в партньорство с Международния институт за правата на детето – Швейцария и швейцарски магистрати.

Специализирани състави за младежко правосъдие, създадени по проекта, действат в пет съдилища в страната. 12 “сини“ стаи, специални помещения за разпити на деца - жертви или свидетели на правосъдие, както и млади правонарушители бяха изградени във Варна, Враца, Добрич, Разград, Смолян, Хасково, Ловеч, Търговище, Силистра, Плевен, Кърджали и Козлодуй. Повече от 200 съдии, полицаи и социални работници преминаха обучение по международните стандарти за младежко правосъдие. Наръчник - отпечатан и наличен онлайн, дава насоки по казуси от младежкото правосъдие.

Проектът подкрепи също разработването на проект на нов Закон за младежкото правосъдие, който транспонира основните принципи на Конвенцията на ООН за  правата на детето, ратифицирана от България през 1991, както и настоящата практика на българското законодателство.

Проектът е част от Тематичен фон Сигурност на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Общо 11 инициативи, включително младежкото правосъдие и превенцията на детската престъпност, са подкрепени по фонда с швейцарски принос към общия му бюджет от 9 850 000 шв. франка.