„Синя стая“ за работа с малолетни и непълнолетни деца вече и в Добрич

03 Sep 2018

„Синя стая“ за работа с малолетни и непълнолетни деца, жертви или свидетели на насилие, е изградена вече и в Добрич. През последните две години и половина такива стаи са изградени в 8 града в страната.

„Синята стая“ се помещава в сградата на съда в Добрич. Тя е специализирано помещение за щадящо изслушване на деца, които са били жертва или свидетели на престъпление. Те се изграждат и оборудват от Министерството на правосъдието с финансовата подкрепа на Българо-швейцарска програма за сътрудничество.

Целта й е децата да бъдат изслушвани извън съдебната зала и полицейското управление, а в стая, доближаваща се до домашната среда. Разпитите се извършват от психолози и експерти, обучени за работа с деца. Съдии, прокурори и полицейски служители имат възможността да наблюдават процеса, както и индиректно да задават своите въпроси.